Skapar förutsättningar

Namnet Impligo kommer från en ordlek utifrån ”Implementering av psykologi” som har sin grund i en övertygelse om att människor, grupper, organisationer och system behöver uppleva och förstå för att lära och utvecklas. Impligo vill sprida psykologisk kunskap men inte enbart genom att vara sändare utan även genom att se till att det finns mottagare.

Impligo arbetar med utveckling av verksamheter, ledare och medarbetare. Exempel på uppdrag:

- facilitering av organisationsförändringar

- grupputveckling

- förändringsarbeten

- konflikthantering och utredning av kränkande särbehandling

- (chefs-) handledning

- ledarutveckling och ledarskapsutbildningar

- utbildningar

- individuella kontakter

Uppdrag byggs genom att ta dig som uppdragsgivare i armkrok och tillsammans arbeta fram syfte och mål med insatsen. Planering sker i dialog och insats bedöms utifrån funktion och kontext. Jag vill att tröskeln för kontakt ska vara låg och ser framemot att inleda en dialog med dig! 

OM: 

Vetenskaplig grund i kombination med praktisk erfarenhet från flertalet olika branscher och typer av uppdrag, skapar referensuppdrag och flexibilitet.

 

impligo består av Johan Möller (leg psykolog, STP organisationspsykologi)  samt samarbetspartners utifrån uppdrag, syfte och kompetens. Se även www.Psykologiskfacilitering.se som tillhandahåller specialistkurser i facilitering.

Utgår från Varberg där jag samarbetar och delar kontor med KBTiHalland, Drottninggatan 25, på stortorget.

www.KBTiHalland.se 

Kort bakgrund om mig:

- Psykologutbildning (examination 2009) inriktning KBT och -Arbets/ Organisation

- Senter for helse og arbeid: Individkontakter KBT

- Institutet för stressmedicin: Stressforskning, behandling och forskning

- Hälsan och arbetslivet: Företagshälsovård, ffa gentemot vården

Certifierad i:

Lead forward: Strukturerad ledarutveckling

Teampro: Grupputveckling

KAKS (Konflikter, Aggressivt beteende och Kränkande särbehandling): Teori och utredningsmetodik.

Medlem i Psykologförbundet & Psykologföretagarna

Psykolog sedan 2009.

Mer info om mig finns här på Linkedin: 

12122019-12122019Johan2.jpg

För info och ev anmälan var god maila Johan@impligo.se 

Studie Lead forward; kostnadsfri ledarutveckling

Här är ett urval av uppdrag som jag jobbar med just nu eller har jobbat med senaste året:

- Faciliterar sammanslagningen av två enheter som ska skapa ett nytt center inom sjukvården

- Utbildar psykologer i facilitering (se www.Psykologiskfacilitering.se)

- Bistår arbetsplats med att se vilka omständigheter som ledde till misstanke om kränkande särhandling och hur gynnsamma komponenter för framtida samarbeta kan etableras

- Utvecklar och coachar en grupp ledare i ledarskapsteori och praktisk tillämpning av den samma.

- Individuella klientkontakter, KBT.