Skapar förutsättningar

Namnet Impligo kommer från en ordlek utifrån ”Implementering av psykologi” som har sin grund i en övertygelse om att människor, grupper, organisationer och system behöver uppleva och förstå för att lära och utvecklas. Impligo vill sprida psykologisk kunskap men inte enbart genom att vara sändare utan även genom att se till att det finns mottagare.

Impligo arbetar med utveckling av verksamheter, ledare och medarbetare. Exempel på uppdrag:

- facilitering av organisationsförändringar

- grupputveckling

- förändringsarbeten

- konflikthantering och utredning av kränkande särbehandling

- (chefs-) handledning

- utbildningar

Uppdrag byggs genom att ta dig som uppdragsgivare i armkrok och tillsammans arbeta fram syfte och mål med insatsen. Planering sker i dialog och insats bedöms utifrån funktion och kontext. 

OM: 

Vetenskaplig grund i kombination med praktisk erfarenhet från flertalet olika branscher och typer av uppdrag, skapar referensuppdrag och flexibilitet.

 

impligo består av Johan Möller (leg psykolog/ organisationskonsult, STP organisationspsykologi)  samt samarbetspartners utifrån uppdrag, syfte och kompetens. Se även www.Psykologiskfacilitering.se som tillhandahåller specialistkurser i facilitering. 

Certifierad i:

Lead forward

Teampro

KAKS (Konflikter, Aggressivt beteende och Kränkande särbehandling).

Medlem i Psykologförbundet & Psykologföretagarna

Psykolog sedan 2009.

Mer info om mig finns på Linkedin

12122019-12122019Johan2.jpg